AD-FYSIO

v/ Anne Dorthe Madsen

Fysioterapeut

 Anne Dorthe Madsen

Specialist i idrætsfysioterapi med uddannelse i manuel terapi

 

Jeg er manuel fysioterapeut med 11 års erfaring og arbejder med både manuel og træningsbaseret tilgange til kroniske lidelser, akutte skader, ryg-, nakke-, arbejds-, og sportsskader; og jeg arbejder med alle aldersgrupper. Jeg kan bidrage med helhedsløsninger til udøveren/sportsholdet i både det akutte skadesforløb samt det mere overordnede forløb - for igennem manuel behandling og træning at opnå den optimale præstation og ydeevne.

 Behandling og træning            

Flere års arbejde på private fysioterapiklinikker og et to-årigt Master uddannelsesforløb i Australien har ledt til, at jeg er vant til at arbejde selvstændigt og med mange forskellige problemstillinger.

Sideløbende med mit arbejde på private kliniker, har jeg arbejdet med idræt på eliteplan og bistået med fysioterapi, genoptræning og akut skadesbehandling ved træning og konkurrencer for henholdsvis herrehåndbold og herreishockey i Danmark, judo i Australien og nu moderne dans hos Dansk Danseteater, samt det kvindelige danske tennislandshold.

 Med det danske kvindelige tennislandshold i Montenegro 2015

I ovenstående arbejdssituationer har jeg arbejdet med udøverne som en gruppe og som en helhed, individuelt med den enkelte spiller/udøver samt tværfagligt med henholdsvis trænere, holdlæger, kiropraktorer og massører. Mine opgaver har typisk bestået af fysiske screeninger ved sæsonopstart, skadesforebyggende behandling og træning, præstationsfremmende træning samt akut skadesbehandling og efterfølgende genoptræning.

Sideløbende med mit kliniske arbejde, arbejder jeg ydermere med forskning i hofte og lyskerelaterede problematikker hos bl.a. idrætsudøvere. I denne forskning er jeg tilknyttet Atroskopisk Center Amager på Amager Hospital.